SIA LSEZ „Duna”
Atslēdznieku iela 29
Liepāja, LV-3401, Latvija

Tālrunis: + 371 63427227
Fakss: +371 63423753
E-pasts: infoduna.lv

Liepājas ostas piestātnes Nr. 62; 63
Reģ. Nr. 42103000026
Banka: “SWEDBANK” AS
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV16HABA0001408051645